Italkereskedő-Ház Zrt

Az Italkereskedő-Ház ZRT. által elnyert támogatások

A projekt megvalósításának kezdete: 2011.07.01
A projekt megvalósításának befejezése: 2011.09.30
A projekt elszámolható költségei összesen: 59 678 905 Ft
A projektre igényelt támogatás összege: 29 839 452 Ft
Az igényelt támogatás mértéke: 50%

Előzmény:

Az Italkereskedő-Ház Zrt. a miskolci kistérségben fekvő telephelyének elektromos energia szükségletét kívánja biztosítani megújuló energiaforrásból, mellyel az energiafogyasztásból adódó magas rezsiköltségét kívánja drasztikusan csökkenteni. A projektgazda vállalkozás számára stratégiai fontosságú célterület a fenntartható technológiák elterjedése, így operatív szemléletben is prioritásként kezelt terület a környezetbarát működtetés, mellyel a nagy, egybe nyitott terekkel rendelkező raktár és iroda épületnek elektromos ellátásához használnak a tervek szerint zöld energiát. A projektet az Italkereskedő-Ház Zrt. példaként szánja versenytársai számára, hogy a gazdasági és környezeti előnyöket bemutatva, széles körben terjedjen el a megújuló energiahasználat a magyarországi nagy fosszilis energiafogyasztók körében is.

Közvetlen célok:

 • Elsődleges cél, hogy a beruházás eredményeként a tárgyépület áramellátásáról hosszútávon fenntartható technológiai beépítésével megújuló energiahordozók gondoskodjanak, mellyel függetlenné teheti magát a projektgazda, a folyamatosan dráguló és bizonytalan ideig rendelkezésre álló fosszilis energiahordozóktól úgy, hogy a működtetés ráfordítás töredéke legyen a jelenleginél.
 • A rezsiköltségének drasztikus csökkenésével egyenes arányban nő a vállalkozás árbevétele, mely különbözetet a folyamatos fejlődés fenntartására fordítva (szolgáltatások, munkahelyek bővítése), ugrásszerű emelkedésnek indul a vállalkozás versenyképessége.
 • Tiszta, környezetbarát energiaforrás igénybevételével jelentős lépést tesz a projektgazda, az európai normáknak megfelelő egészségtudatos munkahely kialakításához, melynek eredményeként alkalmazottai megelégedettségi szintjének növelésén keresztül nagymértékben javítja a munkamorált, emeli a hatékonyságot és a profitképességet.

A projekt neve:

Italkereskedő-ház Zrt. Munkahelymegörző programja átmeneti támogatás igénybevételével.

A projekt leírása:

Az Italkereskedő-ház Zrt. székhelyén megvalósult projekt, a társaságnál 83 fő képzését irányozta elő, amelyből 78 fő realizálódott. A támogatás teljes összege 102.705.426.-Ft. A projekt kezdete 2009.09.01., vége 2010.08.31. A program keretén belül 11 képzés valósult meg, amely 83 fő munkavállaló munkahelyének a megtartásához járult hozzá.

A kedvezményezett neve, elérhetősége:

Italkereskedő-ház Zrt.

3527 Miskolc, Besenyői u. 14. sz.

Telefonszám: 46/503-060
Email: italker@italkereskedohaz.hu

Közreműködő szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

Telefonszám: 1/237-4250

Irányító hatóság:

www.nfu.hu

Kedvezményezett neve: Italkereskedő-Ház Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

 

Projekt címe: „Rugalmas foglalkoztatási rendszer bevezetése az ITALKERESKEDŐ-HÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaságnál”

 

Projekt azonosítószáma:GINOP-5.3.2-16-2016-00223

 

Támogatás összege: 14 849 352 Ft

 

Támogatás mértéke: 100%

 

Projekt kezdési és befejezési dátuma: 2017.05.25-2018.05.24

 

Projekt megvalósításának helyszíne: 3527 Miskolc, Besenyői utca 14.

 

Projekt tartalma:

 

Munkakör átszervezéséhez kapcsolódó tanácsadás

 • Munkakörök foglalkoztatási formáinak átalakítása (HR dokumentumok kialakítása, átalakítása)
 • Munkafolyamatok átszervezése, racionalizálása, szervezeti szabályzatok ki- és átalakítása (Szervezeti szabályzatok kialakítása, átalakítása)
 • Munkajogi, pénzügyi, munkaügyi tanácsadás (Munka-magánélet összehangolását segítő és a rugalmas átszervezés feltételeként megjelenő egyéb jogi, pénzügyi, munkaügyi tanácsadás)
 • Új HR politika kialakítása (Személyügyi politika átalakítása)
 • Szervezeti fejlesztéshez IT tanácsadás (HR-tevékenységhez, szervezeti fejlesztéshez alátámasztottan indokolt IT fejlesztésekhez tanácsadás)

 

Munkakörök átalakításához kapcsolódó vezetői képzések

 • Vezetői hatékonyság fejlesztése
 • Vezetői készségfejlesztés

 

Munkakörök átalakításához kapcsolódó munkavállalói képzések

 • Együttműködés fejlesztés tréning
 • Időgazdálkodás tréning
 • Szervezeti kommunikáció

 

Munkahelyi mentor foglalkoztatása

Munkahelyi mentor alkalmazása 12 hónapon át az átalakulások támogatására.

 

Új munkavállalók bérköltsége

A szervezet két fő új munkavállalót kíván alkalmazni. Az új munkavállalók bérköltségének elszámolási időszaka 6 hónap.

 

Eszközök, immateriális javak beszerzése

A rugalmas foglalkoztatási forma kialakításához, ill. a távmunka végzéséhez HR működés fejlesztéséhez, és a távelérés bevezetéséhez kapcsolódó technológiai (szoftver, eszköz) és munkaeszközök beszerzése történik.

 

Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020” szerint a projekt teljes lebonyolítási időszakában.